Lisää uutisia

angle-left Joen­suun kau­pun­gin lo­gis­tiik­kayk­si­kön pal­ve­lut siir­ty­vät Polkalle

Joen­suun kau­pun­gin lo­gis­tiik­kayk­si­kön pal­ve­lut siir­ty­vät Polkalle

Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuoden 2023 alusta. Toiminnan aloittaminen vaikuttaa kuntien ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen - Siun soten väliseen palvelujen tuottamiseen.

Joensuun kaupunki on järjestänyt Siun sotelle joukkoliikenne- ja logistiikkayksikössään muun muassa matkojen yhdistelyä, vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisia matkoja, kiireettömiä potilassiirtoja, lastensuojelun matkoja, koulukuljetuksia ja päiväkuntoutuksen matkoja. Joensuun kaupungin joukkoliikenne- ja logistiikkayksikkö on huolehtinut Joensuun kaupungin osalta muun muassa koulukuljetusten ja ruokakuljetusten järjestämisestä, asiointiliikenteestä ja Noutopoika-liikenteen järjestämisestä.

Hyvinvointialuelainsäädäntö muuttaa kuntien asemaa 1.1.2023 lukien hyvinvointialueelle tuotettavien palvelujen suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että hankinnat tulevat hankintalain soveltamisalan piiriin ja ostaminen edellyttää kilpailuttamista puolin ja toisin.

Joensuun kaupunki on valmistellut logistiikan siirtämistä joukkoliikenne- ja logistiikkayksiköstä Polkalle. Tämä tarkoittaa, että Polkka voi jatkossa tuottaa myös kuljetus- ja logistiikkapalveluja hyvinvointialueen ja kuntien tarpeisiin. Siirto toteutetaan liikkeenluovutuksella ja on ajoitettu tapahtuvaksi 1.10.2022 kuljetuksien suunnittelun ja toiminnan sujuvuuden takaamiseksi.

Toimintojen siirtämisellä mahdollistetaan maakunnallisen yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen sekä varmistetaan jatkossakin asiakkaille laadukkaat ja kustannustehokkaat kuljetuspalvelut. Asiakkaiden kuljetuspalvelut jatkuvat entisellä mallilla eikä kuljetusten tilauskäytänteisiin ole tulossa muutosta. Sopimusautoilijoita tiedotetaan vähäisistä lähinnä laskutukseen liittyvistä muutoksista erikseen.

Rekka-auton alaosa, jossa kolme rengasparia.

Ajankohtaista linkki etusivulle