Hyvinvointialuemuutos Polkassa

Hyvinvointialuemuutos Polkassa

Parhaillaan on käynnissä valtakunnallinen sote-uudistus, jossa rakennetaan uusi hallinnollinen rakenne, hyvinvointialue, vastaamaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä. Jatkossa hyvinvointialueet järjestävät maakunnissa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen. Pohjois-Karjalassa muutos tarkoittaa sitä, että Siun sote muuttuu kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi.

 

Hyvinvointialuemuutoksen lainsäädännön perusteella sote-tukipalvelut tulevat siirtymään pois kunnilta. Jäljelle jäävän palvelutuotannon organisoinnista päättää kunta itse. Pohjois-Karjalassa yhtenä vaihtoehtona on ollut tulla mukaan Polkkaan ja tätä on toteutettu erilaisin ratkaisuin. Tästä linkistä löytyy kooste kuntien tekemistä päätöksistä.

Polkan sisäinen valmistautuminen hyvinvointialuemuutokseen on hyvässä vauhdissa. Työtä sujuvan muutoksen eteen tekee projektitiimi, jonka tärkeimpiä kuulumisia päivitetään tarvittaessa tälle sivulle.