Kunnat

Kunnat 

Siun soten ja Joensuun kaupungin lisäksi Polkan omistajia ovat nyt myös Kiteen ja Nurmeksen kaupungit sekä Ilomantsin, Tohmajärven, Heinäveden ja Liperin kunnat. Joensuun kaupunki keskittää logistiikkayksikkönsä toiminnot Polkkaan 1.10.2022 alkaen.

Tämä sivu on päivitetty 24.8.2022.

 

Joensuu

6.6.2022: Joensuun kaupungin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan siirtää logistiikan joukkoliikenne- ja logistiikkayksiköstä Polkalle liikkeenluovutuksella. Siirto tapahtuu 1.10.2022. 

25.4.2022: Joensuun kaupungin kaupunginhallitus päätti hyväksyä Polkka Oy:n osakaspohjan laajentamisen ja myydä Joensuun kaupungin omistamia Polkka Oy:n osakkeita yhtiön osakkaaksi haluaville muille Pohjois-Karjalan kunnille yhteensä enintään 3750 kappaletta. Päätöksen nojalla Polkka Oy:n osakkeita voidaan myydä muille Pohjois-Karjalan kunnille 31.5.2025 saakka.

21.2.2022: Joensuun kaupungin omistajaohjausjaosto käsitteli kokouksessaan maanantaina 21.2. mahdollisuutta keskittää Joensuun kaupungin logistiikkayksikön toiminnot Polkka Oy:hyn. Keskittämisen mahdollistamiseksi Polkka Oy:n nykyistä toimialamääräystä tulee muuttaa niin, että yhtiön toimialaan kuuluu järjestää myös henkilö- ja tavarakuljetuksia sekä muita logistiikkapalveluja. 

Omistajaohjausjaosto hyväksyi yksimielisesti ehdotuksen yhtiöjärjestysmuutoksen hyväksymisestä.

Pöytäkirjojen aineisto löytyy Joensuun kaupungin kotisivuilta.

 

Kontiolahti

26.4.2022: Kontiolahden tekninen lautakunta päätti irtisanoa laitoshuoltoa koskevan sopimuksensa Siun Soten kanssa. Sopimuksen päättymisajankohta on 31.12.2022.

Pöytäkirjan aineisto löytyy Kontiolahden kunnan kotisivuilta.

 

Nurmes

25.4.2022: Nurmeksen kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti Polkan pienosakkuuden.

28.2.2022: Nurmeksen kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan maanantaina 28.2.2022 puhtaus- ja ruokapalvelujensa järjestämistä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen perustamisen yhteydessä. Valtuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen jatkovalmistelun pohjaamisesta keittiöjaon sekä osittaisen liikkeenluovutuksen malliin. 

Mallissa Nurmeksen kaupunki vuokraa Kyrölän keittiön Polkka Oy:lle ja pitää Valtimon koulun keittiön kaupungin omana valmistuskeittiönä. Polkan palvelukseen siirtyisi tässä yhteydessä 10 htv. Ratkaisu Nurmeksen osakkuudesta Polkka Oy:hyn tehdään myöhemmin. 

Pöytäkirjojen aineisto löytyy Nurmeksen kaupungin kotisivuilta.

 

Tohmajärvi

11.4.2022: Tohmajärven kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan, että Tohmajärvi liittyy liikkeenluovutuksella Polkan osakkaaksi. Tavoitteena on, että kunnan ateria- ja puhtauspalvelut siirtyvät Polkan hoidettaviksi 1.11.2022 alkaen.

Pöytäkirjan aineisto löytyy Tohmajärven kunnan kotisivuilta.

 

Ilomantsi

11.4.2022: Ilomantsin kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan, että Ilomantsi liittyy liikkeenluovutuksella Polkan osakkaaksi. Tavoitteena on, että kunnan ateria- ja puhtauspalvelut siirtyvät Polkan hoidettaviksi 1.11.2022 alkaen. 

Pöytäkirjan aineisto löytyy Ilomantsin kunnan kotisivuilta.

 

Juuka

11.4.2022: Juuan kunnanhallitus päätti Siun soten palvelusopimuksen irtisanomisesta. Sopimus irtisanotaan niin, että palvelutuotanto Juuan kunnan toimesta päättyy 31.10.2022.

28.2.2022: Juuan kunnanhallitus päätti kokouksessaan, että kunta pidättäytyy toistaiseksi Pohjois-Karjalan tukipalvelujen osakkuudesta.

Pöytäkirjan aineisto löytyy Juuan kunnan kotisivuilta.


Kitee

28.3.2022: Kiteen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan, että Kiteen kaupunki liittyy liikkeenluovutuksella Polkan osakkaaksi vuoden 2022 aikana. Tämän vaihtoehdon toteutuminen edellyttää, että Kiteen kaupunginhallitus hyväksyy myöhemmin päätöksentekoon tulevan Polkan osakkaiden osakassopimuksen.

Pöytäkirjan aineisto löytyy Kiteen kaupungin kotisivuilta


Heinävesi

21.3.2022: Heinäveden kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan, että Heinäveden kunta liittyy liikkeenluovutuksella Polkan osakkaaksi. Tavoitteena on ateria- ja puhtauspalvelutuotannon siirto 1.11.2022.

Pöytäkirjan aineisto löytyy Heinäveden kunnan kotisivuilta.


Liperi

21.3.2022: Liperin kunnanhallitus päätti kokouksessaan esittää Polkan omistajille osakasneuvottelujen aloittamista koskien Liperin kunnan pienosakkuutta yhtiössä. Tavoitteena on mahdollistaa Honkalampi-keskuksen koulun ateriapalveluiden ja mahdollisesti myös siivouspalveluiden inhouse-hankinnat 1.8.2022 alkaen. Osakkeiden hankinnasta ja siihen tarvittavasta määrärahasta päättää valtuusto osakasneuvottelujen jälkeen.

Pöytäkirjan aineisto löytyy Liperin kunnan kotisivuilta.


Polvijärvi

28.2.2022: Polvijärven kunnanhallitus päätti kokouksessaan, että kunta ei lähde Polkka oy:n osakkaaksi. Kunta on kuitenkin valmis neuvottelemaan tavasta tuottaa sote-tukipalvelut voimassa olevien lakien puitteissa mahdollisimman tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.
 
Pöytäkirjan aineisto löytyy Polvijärven kunnan kotisivuilta.