Sisältöjulkaisija

angle-left Hallituksen kokoustiedote 3/2021, 19.11.2021
  • Toimitusjohtaja antoi tilannekatsauksen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen valmistelutilanteesta ja vaihtoehtojen vaikutuksista Polkan toimintaan.
  • Hankintojen vuosisuunnitelma vuodelle 2022 hyväksyttiin.
  • Annettiin Joensuun kaupungin pyytämä lausunto valtuustoaloitteeseen elintarvikehankintojen kotimaisuusasteeseen liittyen.
  • Merkittiin tiedoksi osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2021.
  • Seuraava kokous pidetään 19.1.2022.