Ajankohtaista

Sisältöjulkaisija

angle-left Yksityisten asiakkaiden ateriapalveluiden hintojen korotus

Polkka pidentää yksityisten asiakkaidensa ateriapalvelusopimusten irtisanomisaikaa

Polkan tekemää yksityisten asiakkaiden ateriapalveluiden hintojen korotusta on seurannut lukuisa määrä yhteydenottoja asiakkailta. Koska Polkka ei halua tuottaa pitkäaikaisille asiakkailleen ylimääräisiä taloudellisia haasteita ja sitä kautta vaikeuttaa niiden toimintaa, hinnankorotusaikataulua ollaan päädytty siirtämään.

Inhouse-yhtiönä Polkan toiminnan tarkoitus on tuottaa palveluita sen omistajille, Siun sotelle ja Joensuun kaupungille. Asiakkaisiin kuuluvat harvat yksityiset toimijat ovat siirtyneet asiakkaiksi pääosin ajalta ennen Polkan perustamista. Yksityisille toimijoille myytyjen ruokapalvelujen hinnat eivät ole pysyneet kustannuskehityksen vauhdissa ja niihin on kertynyt korotuspaineita pitkältä ajalta. Nyt tehdyssä kertakorotuksessa näkyy siis useamman vuoden hintakehitys, mikä on joistakin asiakkaista tuntunut kohtuuttoman suurelta. 

Vaikka hinnankorotuksista on ilmoitettu toimijoille voimassa olevissa sopimuksissa määritellyllä aikataululla, se ei ole taannut kaikille asiakkaille heidän tarvitsemaansa siirtymäaikaa. Joillekin hintamuutoksen suuruus aiheuttaa taloudellisia haasteita, ja toisille muutosaikataulu on liian nopea. 

Koska Polkka toivoo muutoksen olevan asiakkailleen mahdollisimman kivuton, se haluaa taata riittävästi aikaa siihen valmistautumiseen tai vaihtoehtojen kartoittamiseen. Tämän mahdollistamiseksi Polkka pidentää sopimuksessa sovittua kuukauden irtisanomisaikaa kolmella kuukaudella niin, että palvelut jatkuvat entisellä hinnalla maaliskuun loppuun saakka. 

Erivärisiä salaatteja mustissa astioissa tarjoilulinjastolla.