Lisää uutisia

angle-left Polkan hankkeelle 55 000 euroa Kevan kehittämisrahaa

Polkan hankkeelle 55 000 euroa Kevan kehittämisrahaa

Keva myönsi Polkka – Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy:lle 55 000 euron hankerahoituksen työelämän kehittämiseen. Hanke keskittyy henkilöstön työkyvyn ja osaamisen vahvistamiseen muuttuvassa toimintaympäristössä.

Polkan Polkka 2.0 – työntekijäkokemus ja yhtenäinen yrityskulttuuri hyvinvointialuemuutoksessa -nimellä otsikoitu hankesuunnitelma menestyi Kevan työelämän kehittämisrahan hakuprosessissa. Kehittämisrahaa myönnettiin yhteensä 22 hankkeelle ympäri Suomea. 

Kevan kehittämisraha on tarkoitettu kehittämistoimintaan, jonka keskeisenä tavoitteena on työkyvyttömyysriskin vähentäminen. Polkan hankkeessa vastataan tähän tavoitteeseen keskittymällä henkilöstön huomioimiseen hyvinvointialueuudistuksen tuomassa muutoksessa. Uudistuksen myötä Polkan toiminta muuttuu koko Pohjois-Karjalan maakunnan kattavaksi, liikevaihto kasvaa, toimialoja tulee yksi lisää, organisaatio suurenee ja henkilöstömäärä lisääntyy merkittävästi. 

Suuren muutoksen keskellä Polkka haluaa pitää keskiössä henkilöstön työhyvinvoinnin. Tulevassa hankkeessa edistetään henkilökunnan työkykyisyyttä laadukkaalla perehdytyksellä, osaamisen kehittämisellä sekä mahdollistamalla yksilöiden työelämätavoitteiden toteuttamista. Myös monikulttuurisuuden näkökulma otetaan huomioon kaikilla hankkeen osa-alueilla. 

Hanke käynnistetään vuoden 2022 loppupuolella.


Kevan vuosittain jakaman kehittämisrahan avulla kunta-alan ja kirkon työnantajilla on mahdollisuus saada tukea työelämän kehittämistoimintaan. Keva tukee innovatiivisia ja vaikuttavia hankkeita, joilla vahvistetaan strategista työkykyjohtamista ja työhyvinvointia sekä edistetään tuloksellisuutta ja uudistumista työpaikoilla. Kehittämistoiminnan keskeisenä tavoitteena on työkyvyttömyysriskin vähentäminen. Rahoitus on kilpailtua. Työelämän kehittämisraha on avointa ja läpinäkyvää: kriteerit on julkaistu Kevan verkkosivuilla ja hankkeiden tuloksia julkaistaan laajasti. (Lähde: www.keva.fi)
 

Näytön täydeltä värikkäitä kukkia.

Ajankohtaista linkki etusivulle