Laskutusyhteystiedot

Verkkolaskuna:

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy, y-tunnus 2775939-1 
Välittäjä Ropo Capital Oy  
Välittäjän tunnus 003714377140  
OVT-tunnus 003727759391120  
 

Otamme vastaan ensisijaisesti verkkolaskuja. Laskun viitteessä tulee olla tilausnumero, tilaaja tai muu yhteisesti sovittu yksilöintitieto.

Lisää tietoa verkkolaskujen lähetyksestä ja verkkolaskuosoitteen tallentamisesta järjestelmäänne saatte oman verkkolaskuvälittäjänne asiakaspalvelusta. Verkkolaskujen reititys eri välittäjien välillä on kuvattu Tieken verkkolaskuosoitteistossa https://tieke.fi/palvelut/liiketoimintapalvelut/verkkolaskuosoitteisto/.

 

Sähköpostitse: 
Ostolaskuja on myös mahdollista lähettää sähköpostitse osoitteeseen skannauspalvelu@ropocapital.fi. Sähköpostiosoite koskee vain lähetettäviä ostolaskuja ja maksukehotuksia.

Sähköpostitse lähetettäville laskuille on seuraavat lähetysehdot:  

  • Sähköpostiviestin otsikko-/aihekentässä tulee olla teksti ”LASKU” ja asiakkaan PL-numero alla olevalla tavalla suomeksi tai englanniksi

          LASKU, PL 8463  tai INVOICE, P.O.Box 8463  

  • Sähköpostin liitteenä lähetettävä lasku on oltava PDF-muodossa  
  • Yksi liite saa sisältää vain yhden laskun  
  • Kaikki laskun sivut mahdollisine liitteineen tulee sisältyä samaan tiedostoon  
  • Yksi lasku ei voi jakautua useampaan sähköpostiin tai liitetiedostoon
  • Sähköpostiviestin tekstiosiossa mahdollisesti olevaa tekstiä ei huomioida laskua käsiteltäessä

Mikäli laskuja ei lähetetä yllä olevin ehdoin, niitä ei voida käsitellä skannausjärjestelmässä eivätkä ne saavu ostolaskujärjestelmäämme. 

Laskun viitteessä tulee olla tilausnumero, tilaaja tai muu yhteisesti sovittu yksilöintitieto.

 

Paperilaskuna:

Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy
003727759391120 
PL 8463 
2066 DOCUSCAN 

 

OVT-tunnus on pakollinen tieto laskun tunnistamista varten ja se tulee aina mainita laskun osoitekentässä vastaanottajan nimen alapuolella.  

Laskun viitteessä tulee olla tilausnumero, tilaaja tai muu yhteisesti sovittu yksilöintitieto.

 

Yleiset laskumerkintävaatimukset löytyvät Verohallinnon verkkosivuilta ohjeista Laskutusvaatimukset arvonlisäverotuksessa - vero.fi